Noutati

31 Mar 2020

Valentin Ionescu: Producția industrială nu trebuie să înceteze, altfel ne prăbușim

Situația economică în România trebuie analizată pornind de la două condiții: a) evoluția cererii și ofertei agregate interne și externe anterior apariției pandemiei și ulterior evoluției acesteia în faza de accelerare în care ne aflăm în prezent și care produce șocuri atât pe latura cererii, cât și a ofertei.
De pildă, în decembrie 2019 – prima decadă a lunii februarie anticipam că economia României va avea o creștere a Produsului Intern Brut de 4,1% în 2020 comparativ cu anul anterior.
Acest nivel al PIB se baza pe o majorare a valorii adăugate brute în industrie cu 2,9%, comparativ cu -1,7% în 2019, de 2,5% în agricultură, silvicultură și pescuit, de 6,2% în construcții (în descreștere puternică față de 2019 când a fst de 17,5%) și de 4,2% în servicii (descreștere cu 0,2%).
Detalii: Valentin Ionescu: Producția industrială nu trebuie să înceteze, altfel ne prăbușim


Ultima actualizare: 02 Octombrie 2020 04:09:02