Chapter Zero Romania este o comunitate de lideri care își propun
mobilizarea membrilor neexecutivi din consiliile de administrație ale companiilor românești
pentru a promova în companiile lor implementarea
Principiilor Forumului Economic Mondial pentru o guvernanță climatică eficientă
folosind guvernanța corporativă în tranziția companiilor către o economie cu emisii reduse de carbon.

Membrii Chapter Zero Romania se vor asigura că firmele pe care le deservesc sunt pregatite pentru viitor
și vor reuși să îndeplinească obiectivul UE de zero emisii de gaze cu efect de seră până în 2050.

Pentru mai multe informații, vă rugăm sa contactați chapterzero@administratorindependent.ro