Noutati

09 Nov 2015

Asociaţia Administratorilor Independenţi ȋşi propune să contribuie alături de acţionari şi administratori la dezvoltarea companiilor din Romȃnia

Bucureşti, 9 noiembrie 2015 – Prin ȋnfiinţarea sa, Asociaţia Administratorilor Independenţi (AAI) ȋşi propune să contribuie alături de acţionari şi administratori la creşterea valorii de piaţă a companiilor din Romȃnia.

Asociaţia Administratorilor Independenţi este o asociaţie profesională, fără scop lucrativ, reunind profesionişti care pe parcursul carierei au activat ȋn Consilii de Administraţie şi ȋn poziţii de top management ȋn companii din sectorul privat.

Membrii Asociaţiei, ca Administratori Independenţi, pun la dispozitia acţionarilor şi Consiliilor de Administraţie experienţa lor profesională, ȋn scopul creşterii valorii de piaţă a companiilor ȋn care activează.

Administratorul Independent aduce ȋncredere tuturor acţionarilor şi investitorilor potenţiali prin poziţia sa echidistantă, contribuind la guvernanţa echilibrată, etică şi eficientă a companiei. Administratorul Independent este chemat să ȋmbunătăţească relaţiile dintre parţile implicate: acţionari, Consiliul de Administraţie, management, angajaţi, bănci etc., să susţina crearea unor mecanisme eficiente de control intern, să rezolve conflictele, să ȋmbunătăţească transparenţa deciziilor şi să contribuie la crearea unui climat constructiv la nivelul Consiliului de Administraţie.

“Decizia constituirii Asociaţiei vine ȋn contextul ȋn care companiile din Romȃnia se vor alinia treptat la practicile de guvernanţă corporativă ale economiilor dezvoltate, care presupun cooptarea ȋn Consiliile de Administraţie şi a Administratorilor Independenţi. Ne propunem ca prin prezenţa ca membri ȋn Consilii de Administraţie, prin sesiunile de coaching şi training pe care le vom organiza, să fim de un real sprijin companiilor din Romȃnia dornice să devină mai valoroase pentru acţionarii existenti şi mai atractive pentru investitori” a declarat preşedintele Asociaţiei Administratorilor Independenţi, dna Angela Ene.

Asociaţia Administratorilor Independenţi susţine demersurile Bursei de Valori Bucureşti privind creşterea standardelor de guvernanţă corporativă ȋn companiile listate şi tranzacţionate şi doreşte să fie partenerul Bursei pentru promovarea şi implementarea Codului de Guvernanţă Corporativă.

Ma multe informaţii despre Asociaţia Administratorilor Independenţi (AAI) sunt disponibile la adresa: www.administratorindependent.ro

Angela Ene
Preşedinte
Asociaţia Administratorilor Independenţi


Ultima actualizare: 21 Februarie 2018 08:50:03