Noutati

31 Mai 2018

Ce au în comun guvernanţa corporativă şi raportarea nefinanciară?

Autor: Simona Fatu:

Reflecţii legate de actul de conducere şi răspundere
Guvernanţa  corporativă este  o  noţiune  destul  de  frecvent  folosită în  zilele  noastre căci   peste   tot   se   face   vorbire   despre   comitetele   consiliului,   despre   remuneraţiile conducătorilor societăţilor, despre etică
şi despre conflictele de interese, şi despre multe alte concepte  care  fac  ca  lucrurile  să pară complicate,  cu  atât  mai  mult  cu  cât  se  confundă, adesea,  prevederile  legale  cu  codurile  de  bune  practici.  Pentru  a  rămâne, însă în  zona pragmatică, aş spune  că guvernanţa  reprezintă actul de  a  conduce, iar instrumentul  utilizat în acest proces, îl reprezintă “decizia/hotărârea”, de aici şi  denumirea documentelor emise de  acţionari  sau  consiliu.  Prin  urmare,  actul  de  conducere  presupune  luarea  de  decizii şi asumarea răspunderilor ce rezultă de  aici. Decizia, este un  proces foarte  personal  care ţine nu doar de cunoştinţe ci şi de experienţă şi emoţii.

Detalii: Ce au în comun guvernanţa corporativă şi raportarea nefinanciară?


Ultima actualizare: 20 Iunie 2018 09:51:51