Noutati

13 Nov 2023

Proiectul legii pensiilor: AAI solicită CLARITATE și ECHITATE pentru 1 milion de români cu contracte mandat, profesii liberale, manageri şi funcţionari publici

13 noiembrie 2023 Asociația Administratorilor Independenți (AAI) își exprimă îngrijorarea față de o propunere legislativă inclusă în proiectul noii legi a pensiilor. Această propunere ar putea genera o interpretare care să conducă la excluderea din Pilonul II de pensii private a persoanelor care activează în baza unui contract de mandat, a profesiilor liberale și a funcționarilor publici.

Astfel, textul proiectului legii pensiilor păstrează în esență la articolul 35 alineatul (1) prevederea „(1) Contribuția de asigurări sociale prevăzută de lege pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale conform Codului fiscal, se plătește lunar/trimestrial de către angajator împreună cu contribuția de asigurări sociale pe care acesta o datorează, după caz, în calitate de contribuabil, bugetului asigurărilor sociale de stat” însă induce conform aliniatului (2) interpretarea ca CNPP (Casa Naționala de Pensii Publice) va alimenta fondurile de pensii administrate privat doar cu contribuția de asigurări sociale a persoanelor fizice care au exclusiv calitatea de angajați: „(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați și pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.”

AAI consideră că modificarea propusă în Articolul 35 alineatul (2) din proiectul legii, prin înlocuirea conjuncției "sau" cu conjuncția "și", reprezintă o eroare de exprimare care are ca efect încălcarea principiilor de echitate fiscală și principiilor fiscalității menționate în Articolul 3 din Codul Fiscal al Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

În sprijinul intereselor membrilor AAI și a tuturor celor care se încadrează în aceste categorii, AAI subliniază că, în conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990, administratorii nu pot încheia un contract de muncă cu societatea pe durata îndeplinirii mandatului. Contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului în cazul administratorilor desemnați dintre salariații societății.

Astfel, contractul de mandat reprezintă singura formă de exercitare a atribuțiunilor și de asumare a responsabilității.

De asemenea, AAI atrage atenția asupra prevederilor Articolului 139 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care remunerația administratorilor este inclusă în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor.

In concluzie, având în vedere că proiectul legii pensiilor nu stipulează in mod explicit amendamente cu intenția de a modifica Legea 227/2015 privind Codul Fiscal și Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat în lista actelor modificate, AAI face un apel către Ministerul Muncii, Guvern și Parlamentul României să mențină în proiectul legii pensiilor prevederea actuală, astfel cum este aceasta prevăzută la Articolul 39 alin. (2) din Legea 263/2010 pentru asigurarea echității fiscale intre diferitele categorii de contributori la fondul de asigurări sociale: „(2) Contribuția la fondul de pensii administrat privat, care este parte din contribuția de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat.”

Despre AAI
Asociația Administratorilor Independenți (AAI) reunește profesioniști aflați în structurile de guvernanță ale societăților, cu precădere membri ai consiliilor de administrație si membri ai consiliilor de supraveghere. Misiunea AAI este de creștere permanentă a profesionalismului membrilor săi și de promovare a standardelor de guvernanță. AAI este membru ecoDa - Confederația Europeană a Institutelor și Asociațiilor Directorilor Neexecutivi - platforma europeană care reunește asociațiile profesionale reprezentative din țările europene.


Ultima actualizare: 14 Noiembrie 2023 04:13:59