Noutati

06 Sep 2022

Inside the black box of the Board: The importance of Board dynamics and national context for the effective functioning of Boards - a comparative analysis between UK and Romanian listed companies.

6 Septembrie 2022 18:30 - 20:00 Peter Jansen va sustine webinarul "Inside the black box of the Board: The importance of Board dynamics and national context for the effective functioning of Boards - a comparative analysis between UK and Romanian listed companies.". Inregistrare.

Importanța proceselor consiliului de administrație (dinamica consiliului de administrație) și a contextului național (cultura națională și factori juridico-instituționali) pentru funcționarea eficientă a consiliilor de administrație: o analiză comparativă între companiile listate din Marea Britanie și cele din România
În ciuda actualizărilor regulate ale codurilor de guvernanță corporativă, eșecurile guvernanței corporative sub formă de fraudă și scandaluri financiare au continuat să crească rapid începând cu anii 1970, facilitate de structuri complexe de grup și fluxuri internaționale de capital și mediate de stimulente manageriale și concentrarea proprietății. O mai bună înțelegere a funcționării consiliilor de administrație poate crește cunoștințele noastre despre comportamentul consiliilor de administrație și poate ajuta guvernele să dezvolte politici pentru atenuarea comportamentului negativ al corporațiilor.
În mod tradițional, cea mai mare parte a literaturii despre funcționarea consiliilor a fost financiar-economică și a luat o perspectivă a teoriei agenției axată pe caracteristicile cuantificabile ale consiliului, cum ar fi dimensiunea consiliului sau numărul de directori neexecutivi. Această abordare de intrare-ieșire elimină procesele actuale ale consiliului, dinamica din interiorul consiliului, în ciuda creșterii dovezilor empirice că procesele consiliului sunt indicatori mai puternici ai funcționării consiliului decât caracteristicile consiliului. Numai în ultimele două decenii au fost efectuate cercetări care încearcă să arunce o lumină asupra acestei „cutie neagră” a comportamentului actual al consiliului de administrație, prin explorarea relațiilor și comportamentului dintre membrii consiliului de administrație intre ei și între consiliu și management.
Și mai rare sunt studiile comparative transfrontaliere privind efectul contextului național asupra eficienței bordului. Cercetările transfrontaliere recente privind eficacitatea consiliului de administrație arată din ce în ce mai mult efectul de moderare al diferitelor cadre juridico-instituționale, structuri de proprietate și valori și comportamente individuale legate de muncă (cultura națională) asupra eficienței consiliului de bord. Acest context transnațional este din ce în ce mai important pe fondul internaționalizării continue a consiliilor.
În acest webinar vom discuta despre un model pentru analiza eficienței consiliului de administrație, concentrându-ne pe procesele consiliului de administrație și contextul național. Acesta va arăta modul în care procesele specifice ale consiliilor de administrație influențează funcționarea consiliilor de administrație și cum diferă aceste procese între companiile listate din Marea Britanie și cele din România. Acest webinar este util atat pentru membrii și președinții consiliilor de administrație deoarece îi poate ajuta să înțeleagă și să gestioneze mai bine comportamentul consiliului de administrație, precum și pentru factorii de decizie care doresc să reglementeze mai bine comportamentul consiliului de administrație.


Ultima actualizare: 25 August 2022 06:00:16